Workshop științific teologic

în cadrul sesiunii de comunicări științifice studențești intitulată
"Teologie răsăriteană şi identitate maramureşeană"

cu tema:

Personalitatea Î.P.S. Justinian –
Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului

Invitație

Data: 29 mai 2017

Locul: Catedrala Episcopală “Sfânta Treime”, Baia Mare Sala “Sf. Iosif Mărturisitorul”

Coordonator şi responsabil de organizare: Pr. conf. univ. dr. Adrian Gh. PAUL

Membri de onoare:
P.S. dr. Iustin HODEA – Episcopul Maramureşului şi Sătmarului
PCv. Arhimandrit dr. Macarie MOTOGNA – stareţ M-rea Rohia

Comisia de evaluare:
Pr. conf. univ. dr. Ştefan POMIAN
Pr. lect. univ. dr. Teofil STAN
Pr. lect. univ. dr. Vasile BORCA
Lect. univ. dr. Valerian MARIAN
Pr. lect. univ. dr. Dorinel DANI
Lect. univ. dr. Eusebiu BORCA

Program:

Ora 9,30: Slujbă de pomenire (Parastas)
Ora 9,45: Deschidere (Cuvânt introductiv de prezentare) – Pr. Conf. dr. Adrian Gh. PAUL
Ora 10,00: Cuvânt de binecuvântare – PS dr. Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului

I. Secţiunea I: Viaţa şi activitatea Î.P.S. Justinian - Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului

II. Secţiunea a II-a: Corespondenţe şi Reflecţiile Arhiepiscopului Justinian

Ora 11,30 - 11,45: Pauză de cafea, discutii

III. Secţiunea a III-a: Opera şi temele culturale din scrierile Arhiepiscopului Justinian

Ora 13,00: Încheiere sesiune, decernarea de Diplome de participare
Ora 13,30: Anunţuri premii şi distincţiii