Educație

Programe de studiu

- licență

FILOSOFIE

Nivel: LICENȚĂ
Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: FILOSOFIE
Planul de învățământ (PDF)
Pagina specializării

JURNALISM

Nivel: LICENȚĂ
Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
Planul de învățământ (PDF)
Pagina specializării

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nivel: LICENȚĂ
Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Planul de învățământ (PDF)
Pagina specializării

TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ

Nivel: LICENȚĂ
Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: TEOLOGIE
Planul de învățământ (PDF)
Pagina specializării

TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

Nivel: LICENȚĂ
Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 4 ani (8 semestre)
Domeniul: TEOLOGIE
Planul de învățământ (PDF)
Pagina specializării

ARTE PLASTICE (PICTURĂ)

Nivel: LICENȚĂ
Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: ARTE VIZUALE
Planul de învățământ (PDF)

- masterat

DREPTURILE OMULUI

Nivel: MASTERAT
Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Domeniul: FILOSOFIE
Planul de învățământ (PDF)

ASISTENŢA ŞI INCLUZIUNEA SOCIALĂ A VÂRSTNICILOR ŞI PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI

Nivel: MASTERAT
Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Domeniul: ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Planul de învățământ (PDF)

TEOLOGIE CREȘTINĂ ȘI SPIRITUALITATE EUROPEANĂ

Nivel: MASTERAT
Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Domeniul: TEOLOGIE
Planul de învățământ (PDF)

VALORI PLASTICE ŞI REFLEXIVE ALE IMAGINII ÎN PICTURA CONTEMPORANĂ

Nivel: MASTERAT
Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Domeniul: ARTE VIZUALE
Planul de învățământ (PDF)

- doctorat

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DOMENIUL FILOSOFIE

Nivel: DOCTORAT
Durata studiilor: 3 ani (6 semestre)
Domeniul: FILOSOFIE
Planul de învățământ (PDF)