Secțiuni


  • Secțiunea I. Filologie
  • Secțiunea II. Studii Culturale
  • Secțiunea III. Filosofie și Științe ale comunicării
  • Secțiunea IV. Teologie și Asistență socială
  • Secțiunea V. Arte plastice

Cele mai bune lucrări ale studenţilor, susținute în cadrul sesiunii, vor fi selectate şi publicate într-un volum colectiv cu ISBN.

Sesiunea științifică presupune susținerea lucrărilor pe paneluri tematice, dar și organizarea de mese rotunde și dezbateri libere pe teme de interes pentru studenți.

Limbi de susținere și publicare:


  • română
  • engleză
  • franceză
  • germană

Timpul alocat susținerii unei lucrări: 7-8 minute.

Contact

Facultatea de Litere
str. Victoriei, nr. 76
Baia Mare
Maramureș

Tel: 0262-276.305
Website: litere.utcluj.ro