Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Romania

vă invită să luați parte la

Cea de-a 3-a Conferinţă Internaţională de Studii Culturale
„Multiculturalismul şi Nevoia de Recunoaştere”

Baia Mare/Vişeu de Sus, Maramureş 1-4 Noiembrie, 2018

cu tema:

Multiculturalismul În Contextul Tipologiei Contemporane a Propagandei

Key note Speakers:

Prof. dr. Ina Motoi, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Canada

Prof. dr. P.B. Cliteur, Professor of Jurisprudence, University of Leiden, the Netherlands

Prof. dr. George Achim, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Litere, Romania

La ora actuală, subiectul multiculturalismului nu poate fi analizat fără a face referire la două perspective antagoniste, pe de-o parte inteculturalismul ce-și propune încurajarea dialogului între culturi și contracararea oricăror tendințe izolaționiste pe care acestea le-ar putea manifesta, iar pe de altă parte naționalismul extrem, protecționist cu valorile lui limitative, constrictive.

Unele voci consideră că, la ora actuală, multiculturalismul și-a demonstrat limitele, realitatea societăților multiculturale contrastând izbitor cu idealurile revendicate de politicile în domeniu. Are propaganda influență asupra ideologiei multiculturale? Fac politicile multiculturale apel la o așa-zisă „gândire pozitivă” sau prezentare utopică a realității pentru a convinge diferite grupuri etnice să se accepte și tolereze? Funcționează reclama în favoarea bunelor practici și a comportamentului adecvat? Poate fi retorica multiculturală etichetată drept propagandă în anumite situații?

În acest context, propaganda și multiplele sale aspecte: știrile false, post-adevărul (sau victoria emoției asupra faptelor), reclama, manipularea, comunicarea, consumul în/de masă, fața întunecată a internetului, intimidarea în spațiul virtual, corectitudinea politică, limbajul de lemn etc. joacă un rol important. New World Encyclopedia definește propaganda drept “un anumit tip de prezentare a mesajului, având drept scop influențarea opiniei și a comportamentului indivizilor, mai degrabă decât oferirea unor informații obiective”.

Actualmente, manipularea informațională a devenit o adevărată industrie la nivel global. Numărul impresionant de publicații, consumul și circulația informațiilor au dus la un impas în ceea ce privește posibilitatea de a distinge între realitate și ficțiune. În aceste condiții, o serie de întrebări rămân fără răspuns: Putem încă gândi singuri? Suntem în mod constant manipulați? Putem distinge între realitate și utopie sau distopie?

Este multiculturalismul o victimă sau un beneficiar al propagandei? Ar trebui să fie propaganda menționată într-o discuție referitoare la multiculturalism în general și dacă da, există o diferență între felul în care aceasta funcționează într-un context multicultural contemporan și felul în care a funcționat de-a lungul istoriei? Din perspectiva unei țări ce a experimentat pe propria-i piele cazuri extreme de propagandă, Romania ar putea să contribuie din plin, împreună cu alte țări est europene, la re-definirea și re-dimensionarea propagandei în context contemporan. Imigrația actuală înspre țările vest-europene poate să contribuie la nuanțarea și exemplificarea conflictelor/ciocnirilor culturale și a felului în care acestea sunt influențate de propagandă. Cercetătorii americani sau asiatici pot contribui prin vasta lor experiență trăită în diferite contexte multiculturale, în același timp putând justifica viabilitatea politicilor multiculturale în țările lor. Sperăm că o astfel de conferință să reunească numeroase poziții și exemple valoroase, pentru ca în cele din urmă să deschidă un nou capitol în evaluarea multiculturalismului, a practicilor și politicilor acestuia.

Ţinând cont de cele mai sus menționate, adresăm o invitație cercetătorilor din toate domeniile cunoașterii (filozofie, filologie, științe sociale, politică, lingvistică, arte, drept, afaceri și educație, știință și tehnologie) să exploreze aspecte legate de conceptul de propagandă și variatele lui fațete, și anume propaganda vădită sau voalată, pozitivă sau negativă, corectă sau înșelătoare, serioasă sau comică, rațională sau emoțională. Paleta de posibilități oferite de acest subiect este nelimitată, pornind de la scrierile propagandistice din literatură și terminând cu propaganda agresivă din mediul virtual, toate proiectate în mai vastul context al actualelor mișcări și poziționări multiculturale.

Locul desfĂȘurĂrii

Deschiderea oficiala a conferinței va avea loc în clădirea Facultatii de Litere a Centrului Universitar Nord, Baia Mare, Universitate Tehnica din Cluj-Napoca. Lucrarile pe sectiuni se vor desfasura la Viseul de Sus. Transportul de la Baia Mare la Viseu va fi asigurat de catre organizatori. Toate sălile în care se vor desfășura sesiunile sunt echipate cu calculatoare (Windows, Microsoft Office) și videoproiectoare.

Vişeu de Sus este un oraş montan de interes turistic, al doilea ca suprafaţă din ţară. Situată în depresiunea intramontană a Ţării Maramureşului, localitatea are valoare culturală şi istorică, oferind un exemplu de convieţuire multiculturală, componenta etnică a oraşului ce reuneşte atât români, cât şi maghiari, ţipţeri, ucraineni şi evrei aducând un plus colocviului de studii culturale organizat.

  • Limbi oficiale ale conferinȚei

    Lucrarile se vor redacta in engleza, franceza, germana, sau romana.

  • Prezentarea lucrărilor

    Timpul alocat prezentarilor este de 15 minute, urmat de sesiuni de 10 minute de intrebari si raspunsuri.