Studiile universitare de doctorat

Studiile universitare de doctorat reprezinta al III-lea ciclu de studii universitare si permit dobandirea titlului de doctor in baza unui cod al studiilor universitare de doctorat, aprobat prin hotarare a Guvernului. Programele de studii universitare de doctorat se organizeaza in Scoala doctorala.

In Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, programele de studii universitare de doctorat sunt de tipul doctorat stiintific, care are ca finalitate producerea de cunoastere stiintifica originala, relevanta international, pe baza unor metode stiintifice, organizat numai la forma de invatamant cu frecventa. Doctoratul stiintific este o conditie pentru cariera profesionala in invatamantul superior si cercetare.

Programul de studii universitare de doctorat se desfasoara in cadrul Scolii doctorale sub coordonarea unui conducator de doctorat si cuprinde: a) un program de pregatire bazat pe studii universitare avansate, in cadrul scolii doctorale; b) un program individual de cercetare stiintifica Studiile universitare de doctorat se pot organiza si in cotutela, caz in care studentul-doctorand isi desfasoara activitatea sub indrumarea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unui conducator de doctorat dintr-o alta tara sau sub indrumarea concomitenta a doi conducatori de doctorat din institutii diferite din Romania, pe baza unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate. Doctoratul in cotutela poate fi organizat si in cazul in care conducatorii de doctorat apatin aceleiasi Scoli doctorale, dar au specializari/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducatorii de doctorat a atins varsta pensionarii, conform prevederilor din Carta universitara.

Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regula, de 3 ani. In situatii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungita cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducatorului de doctorat si in limita fondurilor disponibile. Studiile universitare de doctorat se pot intrerupe din motive temeinice, in conditiile stabilite prin regulamentul institutional propriu de organizare si desfasurare a studiilor universitare de doctorat.

Durata acestor studii se prelungeste, in consecinta, cu perioadele cumulate ale intreruperilor aprobate.Curriculumul de pregatire si programul de cercetare sunt stabilite de conducatorul de doctorat si de Scoala doctorala. Studiile universitare de doctorat se organizeaza cu finantare de la bugetul de stat, in regim cu taxa sau din alte surse legal constituite. Au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolventii cu diploma de master sau echivalenta acesteia. Pe parcursul desfasurarii studiilor universitare de doctorat, persoana inscrisa in programul de studii are calitatea de student-doctorand. Studentii-doctoranzi sunt incadrati ca asistenti de cercetare sau asistenti universitari, pe perioada determinata.