Deschiderea festiva a anului universitar 2016-2017 va avea loc in data de 30 septembrie 2016, ora 10, in Sala de sport a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babes nr. 62 A.

Programe de studiu

 

NIVEL LICENȚĂ

Limba și literatura română • Limba și literatura română - Limba și literatura engleză • Limba și literatura română - Limba și literatura franceză • Limbi moderne aplicate • Etnologie • Filosofie • Jurnalism • Asistență socială • Teologie ortodoxă didactică • Teologie ortodoxă pastorală • Arte plastice (Pictură) • Pedagogia învățământului primar și preșcolar • detalii >

 

NIVEL MASTERAT

Literatura română şi modernismul european • Limba română în context european • Literatura engleză pentru copii şi tineret • Limba franceză în traduceri specializate • Etnoturism - Etnologia şi turismul cultural • Studii canadiene • Drepturile omului • Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi • Teologie creştină şi spiritualitate europeană • Valori plastice şi reflexive ale imaginii în pictura contemporană • detalii >

 

NIVEL DOCTORAT

Școala doctorală de Științe umaniste - Domeniul Filologie • Școala doctorală de Științe umaniste - Domeniul Filosofie • detalii >