Deschiderea festiva a anului universitar 2016-2017 va avea loc in data de 30 septembrie 2016, ora 10, in Sala de sport a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babes nr. 62 A.

Facultatea de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare pregăteşte anual specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurând-le o bază teoretică solidă, necesară integrării în activităţile social-profesionale. Domeniile facultăţii noastre oferă oportunităţi moderne de studiu pentru tinerii absolvenţi de liceu, iar absolvenţilor cu examen de licenţă le oferă posibilităţi de aprofundare a unor domenii de interes în cadrul programelor de masterat şi doctorat.


Programele de studii asigură absolvenţilor cunoştinţe, abilităţi, comportament, competenţe de comunicare, manifestare şi operare specifice pentru domeniile:

  • filologie: limba şi literatura română – limba şi literatura străină (engleză/franceză), competenţe pentru cercetare şi didactică;
  • limbi moderne aplicate: comunicare profesională multilingvă, traducere/interpretare (în/din limbile engleză, franceză, germană); cercetare comunicare interculturală.
  • studii culturale (etnologie): consultanţă în probleme de patrimoniu cultural, documentaristică; muzeologie, turism,instituţii şi evenimente culturale, cercetare.
  • ştiinţele comunicării (jurnalism, comunicare şi relaţii publice): comunicare mass-media, comunicare socială şi instituţională;
  • filosofie: cunoaşterea şi cercetarea sistemelor filosofice, cercetarea socială şi politică, analiză integrativ-sistemică sub aspect epistemologic, ontologic, axiologic ş. a. a dimensiunilor socio-cultural-politice ale existenţei umane;
  • asistenţă socială: cercetarea socialului; strategii de asistenţă socială; comunicare socială şi instituţională;
  • teologie: educaţie teologică; teologie doctrinară, misiune sacerdotală, didactică, preoţească şi administrativă;
  • arte plastice: abilităţi tehnice şi practice în domeniul picturii, însuşirea tehnicilor şi tehnologiilor, capacitatea de a teoretiza şi demonstra asimilarea cunoştinţelor practice şi teoretice de a exercita profesii prin tradiţie liberale : artişti profesionişti, creatori profesionişti pentru industriile creative, integrarea pe piaţa muncii, prin specializări derivate: profesor de educaţie plastică şi profesor de educaţie vizuală, muzeograf, restaurator, conservator colecţie muzeu, galerist de artă, artist vizual, consultant artistic în publicitate.

Studiile masterale extind competenţele pentru absorbţia pe piaţa muncii şi în domeniul cercetării.