OPORTUNITĂȚI

ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei
Asistent de cercetare în filozofie; Comentator publicist; Consilier pentru tineret; Consilier școlar; Consilier învățământ; Corespondent presa; Corespondent radio; Corespondent special (țară și străinătate); Editorialist; Expert învățământ; Filozof; Inspector şcolar; Lector presa / editura; Mediator; Mentor; Profesor în învățământul gimnazial; Profesor în învăţământul liceal, postliceal; Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri; Publicist comentator; Redactor; Referent de specialitate învățământ; Secretar institut, facultate; Expert în instituții culturale, administrative și politice.

competenţe profesionale

- identificarea şi aplicarea adecvată a fundamentelor teoretice şi istorice ale filosofiei: presupoziţii, principii, valori, etici, modalităţi de gândire şi practici;
  • - ordonarea şi formularea de idei, teme şi probleme filosofice generale şi de ramură;
  • - identificarea prin gândire critică (analiză şi evaluare logice) a punctelor tari şi slabe ale unor soluţii, concluzii sau abordări alternative de probleme;
  • - producerea/ proiectarea şi comunicarea de idei/cunoştinţe filosofice;
  • - medierea interumană şi interculturală prin identificarea, analiza şi soluţionarea unor probleme interumane şi interculturale.