Teze de doctorat susţinute în cadrul Şcolii Doctorale, în anul universitar 2015-2016


FILOLOGIE

  • Data susţinerii publice a tezei de doctotrat : 20 noiembrie 2015

Doctorand: Scopeţ (căs. Pişcoran) Năstaca
Conducător de doctorat:  Prof. univ. dr. George ACHIM
Teza de doctorat:  “Ion Băieşu. Studiu Monografic”

  • Data susţinerii publice a tezei de doctotrat : 22 ianuarie 2016

Doctorand:Maxim (căs. Marian) Gina Florentina
Conducător de doctorat:  Prof. univ. dr. Gheorghe GLODEANU
Teza de doctorat:Panait Istrati și vocația povestirii”

  • Data susţinerii publice a tezei de doctotrat : 15 aprilie 2016

Doctorand: Cosma Marioara Ileana
Conducător de doctorat:  Prof. univ. dr. Gheorghe GLODEANU
Teza de doctorat:Monica Lovinescu – figură marcantă a exilului românesc

 

FILOSOFIE

  • Data susţinerii publice a tezei de doctotrat : 4 decembrie 2015

Doctorand: Cîmpean Daniela
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Teodor VIDAM
Teza de doctorat:Fundamentele gândirii filosofice și juridice la Eugeniu Sperantia”

  • Data susţinerii publice a tezei de doctotrat : 4 decembrie 2015

Doctorand: Suciu Mihaela Laura
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Teodor VIDAM
Teza de doctorat:Problematica etică în viziunea filosofică a lui Bertrand Russel”

  • Data susţinerii publice a tezei de doctotrat : 11 decembrie 2015

Doctorand: Petran Iuliana Cristina
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Petru DUNCA
Teza de doctorat:Intuiția – metodă de cunoaștere în gândirea lui Henri Bergson”